Legenda o kopcu Salve Regina
(związana z okresem najazdu Tatarów na Sandomierz w 1260r.)

-
wersja pierwsza (wg J.K. Gregorowicza)
-
wersja druga (wg W. Syrokomli)


Legenda o Henryku Sandomierskim i pięknej Judycie