- Salve Regina
- Próby rozpoznania kopca metodami geofizycznymi
- Próby rozpoznania kopca metodami geologicznymi
- Wykopaliska archeologiczne

"Początki Sandomierza", Andrzej Buko, Warszawa 1998

(podziękowania dla Michała Masłowca za udostępnienie materiałów)